Sunday, 3 March 2013


Lembaran Pertama :

Masyarakat dan Francais 

Gaya hidup moden dan mudah , nama - nama restoran francais yang terkemuka seperti McDonald (McD), Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut, A&W, dan deretan nama yang lain. Namun ia tidak lah wujud di zaman millenia, ahli sejarah telah mengesan konsep makanan segera atau fastfood telah wujud sejak era Republic Rome Italy lagi. penyediaan makanan yang mudah dan serba satu menjadi santapan berzaman.

Cuma apabila zaman semakin maju, persembahan makanan itu berubah seiring peredaran masa. manusia mula menganggap makanan segera ini satu gaya hidup yang melambangkan status diri. Semestinya ada perbezaan antara makanan di restoran mamak, dan restoran francais ini. Disini kita tidak hanya melihat kepada makanan itu semata - mata, namun pengunjung dan persekitaran yang ada di premis - premis tersebut.

Ciri - ciri yang dapat dilihat termasuklah status sosial pengunjung, taraf umur, gaya dan penampilan, jangkaan   ekonomi, gender, dan latar belakang kawasan. secara kasarnya kalian boleh membayangkan pengguna yang datang ke gerai dan restoran biasa berbanding dengan mereka yang datang ke premis francais ini.setidak - tidak nya, penampilan dan jangkaan ekonomi boleh dibuat atau diandaikan secara kasar.

Contoh:Status sosial yg pelbagai berada di fast food restaurant

Boleh nampak perbezaan nya? amat ketara bukan? 

Ciri - ciri yang kami senaraikan tadi menjadi penanda aras kepada cara masyarakat memandang status sosial itu dengan hanya dibezakan dengan tempat yang eksklusif. Begitu juga dengan tingkah laku serta kelakuan yang akan diterjemahkan di tempat yang berbeza. Di tempat eksklusif mana mungkin pengunjung akan berbual seperti mana mereka bergelak tawa seperti di restoran mamak, padahal mereka itu sendiri bukanlah pendiam dan sopan, 

secara umumnya, kita tidaklah dengan mudah boleh meletakkan stereotype thinking kepada pengunjung francais, kerana ini lah yang dinamakan proses evolusi budaya, ianya dinamik namun berlaku secara spontan. Lama kelamaan, masyarakat akan menerima hakikat bahawa francais atau makanan segera akan menjadi sebahagian penting dalam kehidupan mereka.

Ini lah contoh gerai makan yang amat berbeza berbanding dengan restaurant francais seperti McD di mana dari segi lokasinya terletak jauh daripada pekan atau bandar dan kawasan tumpuan masyarakat.Dapat diamati di sini,status sosial dengan melihat kenderaan,pakaian,kedudukan gerai,segala ultiliti gerai dan lain-lain lagi amat berbeza dengan pengunjung di fast-food francais.

YOU ARE WHAT OR AWARE TO EAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                

0 comments:

Post a Comment